Cookies

Ungdomsfonden

Ud over tilskudspuljerne, er det muligt at søge Ungdomsfonden, som støtter igangsættelse af ungdomsaktiviteter, som klubben herefter kan gøre til en fortsættende aktivitet.

Ansøgningsskema til Kredsens ungdomsfond

Fundats for Ungdomsfonden

§ 1.Fondets navn er ”Ungdomsfondet for Badminton Midtjylland”.

§ 2.Fondets kapital består af de midler, der ved opløsningen af Jyllands BadmintonKreds er

kredsensandel, samt af midlerne i ungdomsfonden for Østjysk Badminton Distrikt.

Fondskapitalenkan forøges ved senere modtagne gaver og/eller overførsel fra kredsens

formue.

§ 3.Fondets kapital skal anbringes mest fordelagtigt efter bestyrelsens beslutning.

Fondetsindtægter og udgifter samt kapitalbevægelsen skal fremgå af kredsens regnskab.

§ 4.Målet med fondet er at støtte igangsættelse af ungdomsaktiviteter, somklubberne kan gøre til en fortsættende aktivitet. Der gives ikke støtte tilåbne turneringer/mesterskaber i ind og udland.

§ 5.Kredsens udvalg og kredsens klubber kan skriftligt ansøge om at få tildeltmidler fra fondet.

Bestyrelsenfor DBF-Midtjylland behandler deindkomne ansøgninger.

Beslutningenom tildeling af støtte skal være enstemmigt.

§ 6.Ændringer i fondets præmisser kan kun ske efter en enig beslutning i kredsensbestyrelse.

§ 7.I tilfælde af kredsens opløsning – ikke strukturændring – tilfalder fondetskapital Badminton Danmark.Bekkasinvej 1
8800 Viborg
28269205

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011