Cookies

Årsmøde 2024 - 19. marts 

Information om Badminton Danmarks årsmøde 2024

I weekenden har Badminton Danmark afholdt årsmøde iMiddelfart.

Det forløb på mange måder godt: Der var en god ogkonstruktiv stemning, og der var mange gode indlæg og debatter. Der var ogsåflere forslag, der blev fremlagt til drøftelse og beslutning.

Et af forslagene var, at forbundet gerne vil have mulighedfor en mere direkte kommunikationsform til det enkelte klubmedlem, så det kan bliveinformeret om relevante nyheder og aktivitetstilbud. Det medfører så, atklubberne fremover skal indsende informationer om medlemmernes mailadresse. Forbundethavde forinden undersøgt de lovmæssige krav til dette og hvordan klubberne kangøre det på en meget enkel måde. Forslaget blev vedtaget, og i den kommende tidvil der blive arbejdet videre med formen og informationen til klubberne omdette nye tiltag.

Et andet forslag var det, som Badminton Midtjyllands årsmødehavde indstillet til Badminton Danmarks årsmøde. Det gik ud på, at der i lighedmed reglementet for DH-rækkerne (gældende for Badmintonligaen, 1.-3. divisionog danmarksserien) heller ikke skulle kunne gives dispensation til U-15spillere i kvalifikationsrækkerne og serie 1. Dette forslag blev ikke vedtaget. Baggrunden for denne beslutning var,at de enkelte kredse ønskede selv at kunne afgøre, om de kunne givedispensation i de turneringer, som de selv var med til at organisere.

Jeg vil slutte af med endnu engang at sige en stor tak fordin/jeres gode indsats ude i klubberne og ønske jer alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Jens Dall-Hansen

Kredsformand for Badminton Midtjylland


Referat fra Badminton Midtjyllands årsmøde 19. marts 

Årsmødemateriale inkl. dagsorden til det formelle årsmøde           

    

      

Arkiv - tidligere årsmøder:

2023:         Beretninger        Referat 

2022:         Beretninger         Referat 

2021:         Beretninger         Referat 

2020:         Beretninger         ReferatSamarbejdspartnere


Bekkasinvej 1
8800 Viborg
28269205

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011